נטו משפחה - המחשבון האמיתי
המחשבון הוא מענה למחשבון של משרד האוצר, שנועד להראות כמה מרוויחים מתוכנית "נטו משפחה" של השר משה כחלון.
המחשבון של משרד האוצר מניח הנחה אחת בעייתית: שכסף גדל על העצים, כלומר אף אחד לא משלם על התכנית.
במחשבון האמיתי אנחנו משקללים את העלות לאזרח יחד עם ההטבות שמקבלים, ובודקים כמה באמת מרוויחים, או מפסידים, מהתכנית

כל החישובים הם ממוצע לשנה לאדם (לא לזוג), לכל החיים
מומלץ לחזור על החישוב עבור בן הזוג כדי לקבל תמונה מלאה


מקורות:

פירוט העלות וההטבות בתכנית
תשלומי מיסים ישירים ועקיפים, טבלה 15
הכנסה נטו לאדם, לפי עשירוניםCopyright © RightEconomy

http://www.right-economy.org.il